Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

e) Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat

S'estimarà que no existix guany o pèrdua patrimonial a les aportacions als patrimonis protegits constituïts en favor de les persones amb discapacitat

El règim tributari de les aportacions als esmentats patrimonis, tant per als titulars dels mateixos com per als aportantes que siguen familiars de la persona amb discapacitat, es comenten als Capítols 3 i 13, respectivament, d'este Manual