Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat

Normativa:Arts.54 Llei IRPF i 71 Reglament

  1. 1.Beneficiaris i contribuents que poden realitzar aportacions amb dret a reducció
  2. 2.Límits màxims i excés d'aportacions realitzades
  3. 3.Disposició anticipada dels béns o drets aportats