Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Pensions compensatòries a favor del cònjuge

D'acord amb la legislació civil (article 97 del Codi Civil) el cònjuge a qui la separació o divorci produïsca desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que implique un empitjorament en la seua situació anterior en el matrimoni, té dret a una pensió que es fixarà en la resolució judicial de separació o divorci o en el conveni regulador formalitzat davant del Secretari judicial o el Notari. 

Per al pagador, la pensió compensatòria satisfeta, sempre que haja sigut fixada en la resolució judicial, o ho hagen acordat els cònjuges al conveni regulador de la separació o divorci, reduïx la base imposable general del pagador sense que puga resultar negativa com a conseqüència d'esta disminució.El romanent, si n'hi haguera, reduirà la base imposable de l'estalvi sense que la mateixa, tampoc, puga resultar negativa com a conseqüència de l'esmentada disminució.

Per al perceptor, la pensió compensatòria rebuda del cònjuge constituïx, en tot cas, rendiment del treball no sotmés a retenció per no estar obligat a retindre el cònjuge pagador de la pensió.