Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de Castella-la Manxa

Normativa: Art. 13 bis Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la comunitat autònoma de Castella-la Manxa, de Mesures Tributàries.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50