Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Conceptes que no donen de dret a deducció

A efectes de la deducció, en cap cas no tenen la consideració d'inversió en vivenda habitual els següents conceptes:

  1. Les despeses de conservació i reparació efectuats regularment amb la finalitat de mantindre l'ús normal dels béns materials, com la pintada, revoco o arranjament d'instal·lacions i de similars.
  2. Les despeses de substitució d'elements tals com instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat i d'altres.
  3. Les millores.
  4. Les places de garatge adquirides conjuntament amb l'habitatge que excedisquen de dos.
  5. L'adquisició de places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i, en general, els annexos o qualsevol altre element que no constituïsca habitatge pròpiament dit, sempre que s'adquirisquen independentment d'esta.