Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quadre règim general de deducció (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats)

Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats: modalitats d'inversióPercentatge de deduccióLímit conjunt
> Règim general de deducció (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats)
Per inversió en activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica (art. 35 LIS ) En activitats de recerca i desenvolupament (art. 35.1 LIS) 25/42/8 per 100 17 per 100 (addicional) 25/50 per 100
En  activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS) 12 per 100
Per  inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en visc d'arts escèniques i musicals (art. 36 LIS ) En produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals (art. 36.1 LIS ) 30/25 per 100
En produccions estrangeres de  llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals  -per les despeses d'execució realitzats en territori espanyol - (art. 36.2 LIS) 30/25 per 100 (exclosa del límit conjunt)
En espectacles en visc  d'arts escèniques i musicals-despeses de producció i exhibició- (art. 36.3 LIS) 20 per 100
Per  inversió en beneficis de l'antic art. 37 Text Refós LIS (DT 24a LIS ) 10/5 per 100
Per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat (art. 38 LIS) 9.000/12.000 euros persona/any

Important: Les inversions realitzades en l'exercici per entitats en règim d'atribució de rendes (societats civils que ens siguen contribuents de l'impost sobre societats, herències jacents, comunitats de béns, etc.) que determinen els seus rendiments nets en estimació directa, en qualsevol de les seues dos modalitats, podran ser objecte de deducció per cadascun dels socis, hereus, comuners o partícips en proporció a la seua participació en el resultat de l'entitat.