Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions generals o autonòmiques per inversió en l'habitatge habitual i per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat

  1. En general: circumstàncies que determinen la pèrdua del dret a les deduccions practicades
  2. Supòsit especial: quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interés de préstecs (clausulas solc) que hagueren format part en exercicis anteriors de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establides per la comunitat autònoma