Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Principals deduccions practicades en exercicis anteriors de la qual pèrdua del dret determina l'obligació d'incrementar les quotes líquides

Entre les deduccions practicades en declaracions d'exercicis anteriors de la qual pèrdua sobrevinguda del dret determina l'obligació d'incrementar la quota líquida de la declaració de l'exercici 2020, cal destacar les següents:

  1. Deduccions generals o autonòmiques per inversió en l'habitatge habitual i per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
  2. Deduccions estatals per quantitats invertides per a la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació
  3. Altres deduccions generals d'exercicis anteriors