Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Principals deduccions practicades en exercicis anteriors la pèrdua del dret dels quals determina l'obligació d'incrementar les quotes líquides

Entre les deduccions practicades en declaraciós d'exercicis anteriors la pèrdua sobrevinguda del dret de les quals determina l'obligació d'incrementar la quota líquida de la declaració de l'exercici 2020, es pot destacar les següents: