Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Delimitació negativa del fet imposable:rendes exemptes i no subjectes