Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres

Les reduccions aplicables sobre els rendiments íntegres que a continuació es relacionen tenen per objecte pal·liar els efectes negatius que la progressivitat de les escales del IRPF pot originar en aquells rendiments el període de generació del qual no es correspon amb el de la seua obtenció, sempre que, a més, esta última no es produïsca de forma periòdica o recurrent.En concret, estes reduccions són les següents: