Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Introducció

Malgrat ser única la definició legal dels rendiments d'activitats econòmiques que  recull en l'article 27.1 de la Llei de l'IRPF, cal diferenciar dins dels mateixos els derivats de l'exercici d'activitats empresarials i professionals i, dins de les primeres (activitats empresarials), les de naturalesa mercantil i no mercantil.

La importància d'estes distincions radica en el diferent tractament fiscal d'uns i altres rendiments, en aspectes tan assenyalats com són la subjecció a retenció o a ingrés a compte, les obligacions de caràcter comptable i registral a càrrec dels titulars d'estes activitats i la declaració separada dels mateixos. Des d'esta última perspectiva, el model de declaració distingix els següents tipus i claus d'activitats econòmiques:

ClauTipus d'activitat
1 Activitats empresarials de caràcter mercantil
2 Activitats agrícoles i ramaderes
3 Altres activitats empresarials de caràcter no mercantil
4 Activitats professionals de caràcter artístic o esportiu
5 Restants activitats professionals