Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Capítol 6. Rendiments d'activitats econòmiques. Qüestiones generals

  1. Concepte de rendiments d'activitats econòmiques
  2. Delimitació dels rendiments d'activitats econòmiques
  3. Elements patrimonials afectes a una activitat econòmica
  4. Mètode i modalitats de determinació del rendiment net de les activitats econòmiques
  5. Obligacions comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques
  6. Criteris d'imputació temporal dels components del rendiment net d'activitats econòmiques
  7. Individualització dels rendiments d'activitats econòmiques