Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Incompatibilitat entre mètodes i modalitats de determinació del rendiment net

Normativa: Art. 28.3 Reglament IRPF

El sistema de relacions entre els mètodes de determinació del rendiment net, estimació directa i estimació objectiva, es caracteritza per una rígida incompatibilitat entre ells.Així, si el contribuent determina el rendiment net d'alguna de les seues activitats econòmiques pel mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, haurà de determinar el rendiment net de totes les seues restants activitats per este mateix mètode, encara que es tracte d'activitats susceptibles d'estar incloses en el mètode d'estimació objectiva.

De forma similar, si el contribuent determina el rendiment net d'alguna de les seues activitats econòmiques per la modalitat normal del mètode d'estimació directa, haurà de determinar el rendiment net de totes les seues activitats per esta mateixa modalitat.

No obstant això, quan s'inicie durant l'any alguna activitat econòmica per la qual es renuncie a la modalitat simplificada, la incompatibilitat no assortirà efectes per a eixe any respecte de les activitats que es venien realitzant anteriorment, amb el que l'esmentat any se simultaniejarà el mètode d'estimació directa, modalitat normal, per a la determinació del rendiment net de la nova activitat i el mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, per a la resta d'activitats, tributant-les a totes elles al següent exercici per estimació directa, modalitat normal, com a conseqüència de la renúncia.