Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Capítol 7. Rendiments d'activitats econòmiques. Mètode d'estimació directa

  1. Concepte i àmbit d'aplicació del mètode d'estimació directa
  2. Fase 1a. Determinació del rendiment net
  3. Incentius fiscals aplicables a petites empreses
  4. Fase 2a. Determinació del rendiment net reduït
  5. Fase 3a. Determinació del rendiment net reduït total
  6. Quadre resum
  7. Tractament dels guanys o pèrdues patrimonials derivades d'elements afectes a l'exercici d'activitats econòmiques
  8. Cas pràctic (determinació del rendiment net derivat d'activitat professional en estimació directa, modalitat simplificada)