Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Tractament dels guanys o pèrdues patrimonials derivades d'elements afectes a l'exercici d'activitats econòmiques

Normativa: Art. 28.2 Llei IRPF

Per tal d'equiparar el tractament fiscal aplicable als guanys o pèrdues patrimonials derivades de la totalitat de béns o drets de la qual titularitat correspon al contribuent, la Llei de l'IRPF establix en el seu article 28.2 com a principi general que els guanys o pèrdues patrimonials derivades d'elements afectes a les activitats econòmiques no s'inclouen en el rendiment net de les mateixes, sinó que tributen com a tals juntament amb la resta de guanys o pèrdues patrimonials.

Vegeu respecte d'això dins del Capítol 11  dedicat a "Guanys i pèrdues patrimonials" d'este manual  les normes específiques de valoració que es comenten en relació amb els "Elements patrimonials afectes o desafectats amb menys de tres anys d'antelació".