Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Fase 1a. Determinació del rendiment net

  1. Introducció
  2. Quadre-resum: Determinació del rendiment net (Ingressos - Despeses)
  3. Ingressos íntegres computables
  4. Despeses fiscalment deduïbles
  5. Despeses fiscalment no deduïbles
  6. Amortitzacions: dotacions de l'exercici fiscalment deduïbles