Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Amortitzacions:dotacions de l'exercici fiscalment deduïbles

Les amortitzacions constituïxen una de les partides de despesa deduïble en la determinació del resultat comptable

Són deduïbles les amortitzacions de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries que corresponguen a la depreciació efectiva que patisquen els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

La deducibilidad fiscal de les amortitzacions, d'acord amb el disposat a l'article 12 LIS i als articles 3 a 7 del seu Reglament, està condicionada al compliment d'una sèrie de requisits i regles generals que s'examinen en els apartats següents:

  1. Requisits generals
  2. Regles d'amortització
  3. Supòsits de llibertat d'amortització
  4. Especialitats fiscals de les amortitzacions en la modalitat simplificada