Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits de llibertat d'amortització

Dins dels incentius fiscals establits en relació amb les amortitzacions per als contribuents  que determinen el rendiment net de la seua activitat econòmica en el mètode d' estimació directa, modalitat normal o simplificada, la llibertat d'amortització resulta aplicable  en els supòsits següents:

  1. a) Llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix. Règim transitori per a les quantitats pendents d'aplicar a 31 de març de 2012
  2. b) Llibertat d'amortització per a inversions generadores de treball realitzades per petites empreses
  3. c) Llibertat d'amortització en els supòsits contemplats en l'article 12.3 de la Llei de l'impost sobre Societats