Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits de llibertat d'amortització

Dins dels incentius fiscals establits en relació amb les amortitzacions per als contribuents que determinen el rendiment net de la seua activitat econòmica en el mètode d'estimació directa, modalitat normal o simplificada, la llibertat d'amortització resulta aplicable en els següents supòsits:

  1. a) Llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix.Règim transitori per a les quantitats pendents d'aplicar-ne 31 de març de 2012
  2. b) Llibertat d'amortització per a inversions generadores d'ocupació realitzades per empreses de reduïda dimensió
  3. c) Llibertat d'amortització en els supòsits contemplats a l'article 12.3 de la Llei de l'Impost sobre Societats