Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 419.3 - Indústries d'elaboració de masses fregides

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.238,96
2 Personal no assalariat Persona 12.301,18
3 Superfície del local m2 25,82
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 19.670,55