Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 423.9 - Elaboració de creïlles fregides, crispetes de dacsa i similars

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.390,12
2 Personal no assalariat Persona 12.723,18
3 Superfície del local m2 26,45
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 19.670,55 euros