Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígraf IAE:642.6 - Comerç al per menor, en triperies, de vísceres i menuts procedents d'animals de proveïment, frescos i congelats

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.254,90
2 Personal no assalariat Persona 11.098,14
3 Superfície local independent m2 27,71
4 Superfície local no independent m2 69,28
5 Consum d'energia elèctrica 100 Kwh 35,90
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:16.237,81 euros