Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígraf IAE:647.1 - Comercie a la menuda de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.026,67
2 Personal no assalariat Persona 10.839,90
3 Superfície del local independent m2 20,15
4 Superfície del local no independent m2 68,65
5 Consum d'energia elèctrica 100 Kwh 8,81
NOTA:El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, en el seu cas, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que esta activitat es desenvolupe amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:15.822,10 euros