Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 651.4 - Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.902,18
2 Personal no assalariat Persona 10.291,93
3 Superfície del local m2 28,98
4 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 58,57
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 14.862,05 euros