Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 653.2 - Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina

MòdulDefinicióUnitatRendiment, anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.884,77
2 Personal no assalariat Persona 14.656,86
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 100,78
4 Superfície del local independent m2 36,53
5 Superfície del local no  independent m2 113,37
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 26.189,61 euros