Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 654.6 - Comerç al detall de cobertes

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.746,19
2 Personal no assalariat Persona 14.222,25
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 119,67
4 Potencia fiscal vehicle CVF 377,92
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 26.970,63 euros