Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígraf IAE:659.6 - Comerç al per menor de joguets, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartuchería i articles de pirotècnia

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.916,26
2 Personal no assalariat Persona 13.258,56
3 Consum d'energia elèctrica 100 Kwh 138,57
4 Superfície del local m2 32,75
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:24.948,78 euros