Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 676 - Servicis en xocolateries, gelateries i orxateries

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.418,67
2 Personal no assalariat Persona 20.016,97
3 Potencia elèctrica kW contractat 541,68
4 Taules Taula 220,45
5 Màquines tipus "A" Màquina tipus "A" 806,23
Nota: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou si escau, el derivat de les activitats d'elaboració de xocolates, gelats i orxates, el servici al públic de gelats, orxates, xocolates, infusions, café i solubles, begudes refrescants, així com productes de brioixeria, pastisseria, confiteria i rebosteria que normalment s'acompanyen per a la degustació dels productes anteriors, i de màquines de recree com ara balancins, cavallets, animals parlants, etc., així com de la comercialització de loteries, sempre que es desenvolupen amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 25.528,25  euros