Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 691.9 - Reparació d'uns altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i intruments musicals)

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.094,10
2 Personal no assalariat Persona 16.187,42
3 Superfície del local m2 45,35
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 24.803,91 euros