Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígraf IAE:699 - Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.703,58
2 Personal no assalariat Persona 15.230,03
3 Superfície del local m2 88,18
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:23.607,18 euros