Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 721.1 i 3 - Transporte urbà col·lectiu i de viatgers per carretera

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.981,02
2 Personal no assalariat Persona 16.016,97
3 Nombre d'assentaments Assentament 121,40
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 35.196,62 euros