Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 751.5 - Greixe i rentat de vehicles

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat abans (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.667,27
2 Personal no assalariat Persona 19.191,86
3 Superfície del local m2 30,23
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 28.280,74 euros