Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 849.5 - Transporte de missatgeria i servei d'encàrrecs, quan l'activitat es realitze exclusivament amb mitjans de transport propis

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.728,59
2 Personal no assalariat Persona 10.090,99
3 Carrega vehicles Tona 126,21
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 33.640,86 euros