Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígraf IAE:933.9 - Altres activitats d'ensenyament, tals com idiomes tall i confecció, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicones i similars n.c.o.p.

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.253,49
2 Personal no assalariat Persona 15.727,62
3 Superfície del local m2 62,36
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:33.697,55 euros