Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 972.1 - Servicis de perruqueria d'home i dona

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.161,90
2 Personal no assalariat Persona 9.649,47
3 Superfície del local m2 94,48
4 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 81,88
NOTA : El rendimento net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat del comerç al detall d'articles de cosmètic capil·lar i productes de perruqueria, així com dels servicis de manicura, depilació, pedicura i maquillatge, sempre que estes activitats es desenvolupen amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 18.051,81 euros