Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Producció de musclo en bat

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 5.500
2 Personal no assalariat Persona 7.500
3 Bats Batea 6.700
Nota.- El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la comercialització de galta, de l'arrendament de maquinària o vaixell, així com de la realització de treballs d'encordat, desdoble, recol·lecció o embossat per a un altre productor.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 40.000 euros