Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Quantificació del nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls

La primera operació que s'ha de realitzar per a determinar el rendiment net previ consistix a quantificar el nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades de cada un dels mòduls fixats per a cada activitat que tinga la consideració d'independent.

L'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), establix al seu Annex II en apartat 2.1 de les seues Instruccions les regles per a quantificació del nombre d'unitats dels diferents signes o mòduls que passem a examinar a continuació.

Ara bé, per a este exercici 2020, amb la finalitat d'adaptar la quantia del rendiment net determinat d'acord amb el mètode d'estimació objectiva a la realitat econòmica derivada de l'actual situació d'emergència sanitària que hi ha provocada el Covid-19, s'ha establit, a més, una mesura perquè el càlcul el nombre d'unitats de cada mòdul reculla la incidència dels estats d'alarma decretats el 2020 en la determinació del rendiment anual.