Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Mòdul "Longitud de barra"

Normativa:Instrucció 2.1.15ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

En les activitats de cafés i bars que tenen assignat el mòdul "longitud de barra", s'entendrà per barra el taulell on se servixen i donen suport a les begudes i aliments sol·licitats pels clients.

La longitud de barra es mesurarà pel costat del públic i se n'exclourà la zona reservada al servici de cambrers.Si existiren barres auxiliars de suport adossades a les parets, pilars, etc., disposen o no de tamborets, s'inclourà la seua longitud per al càlcul del mòdul.

La unitat d'este mòdul és el metre lineal (m.l.).El nombre d'unitats s'expressarà, en el seu cas, amb dos decimals.