Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex 8.Índex corrector en determinades activitats forestals

Serà d'aplicació l'índex corrector 0,80 sobre els rendiments procedents de l'explotació de finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocráticos o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció medi, segons l'espècie que es tracte, determinat en cada cas per l'Administració forestal competent, siga igual o superior a 20 anys.

Atenció: als rendiments procedents d'activitats forestals únicament els podrà ser d'aplicació este índex corrector.