Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 3a:Determinació del rendiment net de mòduls

El rendiment net de mòduls s'obté aplicant sobre el rendiment net minorat l'índex o índexs correctors que corresponguen a l'activitat dels que a continuació es comenten (Instrucció 2.3 de l'Annex I de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre).

Estos índexs correctors per a l'exercici 2020 són: