Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol

Normativa: Art. 93 Llei IRPF

Les persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol per motius laborals poden optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents (amb determinades especialitats), mantenint, tanmateix, la condició de contribuents per l'IRPF.

Important:si algun dels membres de la unitat familiar haguera optat per tributar d'acord amb este règim fiscal especial per als treballadors desplaçats a territori espanyol, no serà aplicable la deducció establida, a partir de l'1 de gener de 2018, per la disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei de l'IRPF, per a unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, que es comenta en el Capítol 16.

  1. Àmbit, contingut i requisits del règim especial
  2. Quadre resum