Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 3a: Determinació del rendiment net de mòduls

Normativa: Vegeu Annex I i  instrucció 2.3 del citat Annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

El rendiment net de mòduls s'obté aplicant sobre el rendiment net minorat l'índex o índexs correctors que corresponguen a l'activitat.

Estos índexs correctors per a l'exercici 2022  són:

  1. Índex 1. Utilització exclusiva de mitjans de producció aliens en activitats agrícoles
  2. Índex 2. Utilització de personal assalariat
  3. Índex 3. Per cultius realitzats en terres arrendades
  4. Índex 4. Pinsos adquirits a tercers en més del 50 per 100
  5. Índex 5. Activitats d'agricultura ecològica
  6. Índex 6. Cultius en terres de regadiu que utilitzen, a este efecte, energia elèctrica
  7. Índex 7. Per ser empresa el rendiment net de la qual minorat no supera 9.447,91 euros
  8. Índex 8. Índex corrector en determinades activitats forestals