Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Brexit

El 31 de gener de 2020 es va produir l'eixida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea .

La Unió Europea i el Regne Unit han assolit un acord ampli i ambiciós per a la seua relació futura.

En relació amb els moviments de mercaderies, aquell acord implica que no s'exigiran aranzels ni s'establiran quotes per a les mercaderies originàries d'ambdues Parts, si bé els moviments de mercaderies a partir de l'1 de gener de 2021, sí estaran subjectes a formalitats duaneres.

Conseqüències del Brexit a l'efecte de l'IVA

L'entrada de mercaderies en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol (la Península i les Balears) procedents del Regne Unit, estaran subjectes a liquidació de l'IVA en el moment de la importació per la Duana, fora que l'empresa opte pel pagament de l'IVA diferit.

Les mercaderies que siguen transportades des del territori d'aplicació de l'IVA espanyol (la Península i les Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d'IVA.

No obstant això, els intercanvis de mercaderies amb Irlanda del Nord tindran el mateix tractament que els efectuats amb un Estat membre d'acord amb el protocol Irlanda del Nord. Este tractament no s'estén als servicis.

Per a evitar una doble tributació, les mercaderies del qual transporte des del Regne Unit a un dels 27 Estats membres s'inicie abans de l'1 de gener de 2021 i arriben al seu destí amb posterioritat a esta data, hauran de presentar-se davant la Duana però no tributaran com importació sinó com a adquisició intracomunitària, havent d'incloure's en el model 349. Les autoritats duaneres podran requerir a l'importador la prova de l'inici del transporte abans de l'1 de gener de 2021 mitjançant els documents de transporte.