Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Capítol 1. Novetats a destacar el 2021

 1. Nou règim de tributació de les vendes a distancia i ampliació de la finestreta única
 2. Brexit
 3. Regla d'ús efectiu
 4. Règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca
 5. Règim especial del grup d'entitats
 6. Responsables de l'Impost
 7. Tipus impositius
 8. Exempció importacions
 9. Vendes en consigna. Registre
 10. Model 303
 11. Model 322
 12. Model 353
 13. Model 390
 14. Nous models 035 i 369
 15. Model 034
 16. Model 036
 17. Model 349
 18. Subministrament immediat d'informació
 19. Pre-303
 20. Localitzador
 21. Consulta de detallistes en recarregue d'equivalència