Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Model 303

Modificacions des de l'1 de gener de 2021

Es modifica el format de les caselles de l'apartat «Identificació», transformant el disseny d'emplenament de les mateixes mitjançant dos caselles excloents en un disseny basat en una única casella. Al mateix temps, s'adapta la denominació de les caselles al nou disseny.

En l'apartat «Resultat» del model 303, la casella 67, que fins ara mostrava les quotes pendents de compensació aplicades en l'autoliquidació, es desglossa en tres noves caselles que facilitaran al contribuent conéixer els saldos de les quotes a compensar aplicats i pendents en cada període.

D'altra banda, es dóna nova denominació a la casella 93 del model 303 perquè seu contingut coincidisca amb el de la casella 59 d'este model.

Modificacions des de l'1 de juliol de 2021

Per tal d'adaptar el model 303 als canvis introduïts per l'article desè del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril,  s'introduïxen les següents modificacions:

  • Apartat informació addicional: s'elimina la casella 61 i es creen les caselles 120, 122, 123 i 124.

  • Apartat operacions realitzades en l'exercici: es creen les caselles 125, 126, 127 i 128, es dóna nova denominació a la casella 84 i se suprimix la casella 85.

També des de l'1 de juliol de 2021, s'introduïxen en el model 303 els canvis necessaris per a fer possible la devolució en comptes estrangers.