Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Model 390

Per tal d'adaptar el model 390 als canvis introduïts per l'article desè del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril, se suprimix la casella 112, es dóna nova denominació a les caselles 103 i 110 i es creen les caselles 125, 126, 127 i 128.