Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Model 322

Modificacions des de l'1 de gener de 2021

Es modifica el format de les caselles de l'apartat «Identificació», transformant el disseny d'emplenament de les mateixes mitjançant dos caselles excloents en un disseny basat en una única casella. Al mateix temps, s'adapta la denominació de les caselles al nou disseny.

D'altra banda, es dóna nova denominació a la casella 93 del model 322 perquè seu contingut coincidisca amb la casella 71.

Modificacions des de l'1 de juliol de 2021

Per tal d'adaptar el model 322 als canvis introduïts per l'article desè del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril,  s'introduïxen els següents canvis:

  • Apartat informació addicional: s'elimina la casella 73 i es creen les caselles 120, 122, 123 i 124.

  • Apartat operacions realitzades en l'exercici: es creen les caselles 125, 126, 127 i 128, es dóna nova denominació a la casella 84 i se suprimix la casella 85.