Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Vendes en consigna. Registre

En relació amb les vendes en consigna, des del 27 de maig de 2021, s'afegix la següent informació a consignar en el Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries:

  1. Per al venedor:

    La data en què tinga lloc la substitució d'empresari o professional al que inicialment van anar destinats els béns.

  2. Per al destinatari:

    1. A més de la descripció i quantitat, el valor dels béns que són retirats del magatzem pel venedor i deixen d'estar a la seua disposició.

    2. A més de la descripció i quantitat, el valor dels béns destruïts o desapareguts del magatzem.