Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Consulta de detallistes en recarregue d'equivalència

Des del 8 de setembre de 2021, es troba disponible un nou servici web per a la consulta de detallistes en recarregue d'equivalència.

La documentació tècnica per a fer ús d'este servici web es troba disponible en el següent enllaç:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/manuals/web-service/iva-web-service-massiu-consulta-equivalència.html