Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Nous models 035 i 369

Model 035

Amb efectes 19 de juny de 2021, s'aprova el formulari 035 per a la declaració d'inici, modificació o cessació de les operacions compreses en els tres nous règims de finestreta única prevists en el Capítol XI del Títol IX de la Llei de l'IVA.

Model 369

Amb efectes 1 de juliol de 2021, s'aprova el model 369 per a l'autoliquidació dels tres nous règims de finestreta única prevists en el Capítol XI del Títol IX de la Llei de l'IVA, que hauran d'utilitzar els subjectes passius del qual Estat membre d'identificació siga Espanya.