Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Nous models 035 i 369

Model 035

Amb efectes 19 de juny de 2021, s'aprova el formulari 035 per a la declaració d'inici, modificació o cessament de les operacions compreses en els tres nous règims de finestreta única previstos al Capítol XI del Títol IX de la Llei del IVA.

Model 369

Amb efectes 1 de juliol de 2021, s'aprova el model 369 per a l'autoliquidació dels tres nous règims de finestreta única previstos al Capítol XI del Títol IX de la Llei del IVA, que hauran d'utilitzar els subjectes passius l'Estat membre d'identificació del qual siga Espanya.