Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Model 353

Amb efectes 1 de gener de 2021, la casella 02, que fins ara mostrava les quotes pendents de compensació aplicades en l'autoliquidació, es desglossa en tres noves caselles.

També des de l'1 de gener de 2021, s'introduïx una casella per a identificar als grups d'entitats sotmesos a normativa foral.